سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه بیرجند
ایمان زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه بیرجند

چکیده:

رشد و گسترش روز افزون صنایع اگر چه موجبات رفاه عمومی را فراهم آورده ولی به موازات آن سبب تنش های زیست محیطی فراوانی گردیده است که این امر لزوم انجام تحقیقات در زمینۀ آسیب های وارده به محیط زیست و پیامدهای آن ها را آشکار می سازد. یکی از مهم ترین بوم سازگان ها در سواحل جنوبی ایران ذخیره گاه زیست کره و تالاب بین المللی حرا به عنوان بزرگ ترین جامعۀ مانگرویی کشور می باشد که متاسفانه در سال های اخیر بدلیل فعالیت های انسانی و رشد چشمگیر صنایع با مخاطرات جدی مواجه گردیده است. بدیهی است استفاده توام از روش های آماری و سامانه های اطلاعات جغرافیایی می توانند در درک این گونه پیامدها و کمک به بهبود وضعیت حیاتی این زیست بوم ها بسیار موثر باشد. هدف از این تحقیق بررسی کیفی آب ذخیره گاه زیست کرۀ حرا و مقایسۀ آن با استانداردهای موجود به کمک روش های آماری و تهیۀ نقشه های کیفی آب این ذخیره گاه با استفاده از نرم افزار Arc GIS است. از این رو در این تحقیق با انتخاب ۹ ایستگاه و بررسی فاکتورهای فیزیکی آب در این ذخیره گاه شامل دما، شوری، هدایت الکتریکی، اکسیژن محلول و pH برآوردی از کیفیت آب در این ناحیه به عمل آمد. نمونه برداری در آبان ماه ۸۸ و به کمک دستگاه پورتابل هوریبا از ایستگاه های مذکور صورت گرفت. نتایج بدست آمده نشان گر آن است که در تمامی ایستگاه ها فاکتورهای مورد بررسی در حد استاندارد بوده و کیفیت آب در این ذخیره گاه از شرایط مطلوبی بر خوردار است. نهایتاً کلیۀ پارامترهای کیفی آب این ذخیره گاه به چهار بازۀ کیفی تقسیم و پهنه بندی آن ها در محیط GIS انجام گرفت