سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی خوبیاری – کارشناسی ارشد هیدروژءولوژی
نصرالله کلانتری – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز
محمدصادق درانی نژاد – کارشناسی ارشدهیدروژئولوژی

چکیده:

تکنولوژی سامانه اطلاعات جغرافیایی gis یکی ازقویترین سیستمهایی است که بطور وسیعی درزمینه شناسایی مدیریت و بهره برداری ازمنابع آب زیرزمینی مورد توجه کارشناسان قرارگرفته است دراین تحقیق به منظور پهنه بندی منطقه مورد مطالعه و تعیین مناطق با پتانسیل کیفی مناسب از استانداردهای مهندسی آب کشور استفادهشده است بدین منظور هریک از پارامترهای کیفی آب به لایه های GIS تبدیل شده است و سپس مدل کیفی اب زیرزمینی منطقه تهیه شده است نتایج نشان میدهد که ۶۶/۵ درصد از منطقه با مساحت ۱۲۵کیلومترمربع ازلحاظ کیفیت آب شرب مناسب بوده و آب زیرزمینی دربقیه منطقه ازکیفیت مطلوبی برخوردار نمی باشد.