سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هیمن شهابی – دانشجوی دکتری سنجش از دور دانشکده ,Geo information Science and Real Estate دانشگاه صنعتی UTM مالزی – عضو استعدادهای درخشان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

چکیده:

محور دیواندره – سنندج بهطول ۹۸ کیلومتر جز راه های اصلی ومخاطره آمیز می باشد دراین مقاله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS نقشه پراکندگی تصادفات و همچنین نقشه احتمال خطر تصادف در هریک از وضعیتهای اقلیمی آفتابی، بارانی، برفی مه آلود یخبندان، شرایط نامساعدجوی و تمامی شرایط نامساعد جوی تهیه شد سپس بانک اطلاعات تصادفات جاده ای به وقوع پیوسته درسالهای ۸۶-۸۴ به لایه راه اضافه شد درمرحله بعدی با طبقه بندی کردن فراوانی تصادفات به وقوع پیوسته درکلیومترهای مختلف از محور با توجه به شرایط جوی به شناسایی نقاط مخاطره آمیز محور مورد مطالعه توجه شده است از بررسی تصادفات مشخص گردید که در شرایط هوای آفتابی کیلومترهای ۲۱ تا ۴۷ و درهوای بارانی ۷۹ تا ۹۸ و درشرایط بخبندان ۵۸ تا ۱۱۲ و درهوای مه آلود ۸۷ تا ۹۸ و درشرایط نامساعد جوی ۸۱و۹۸ و درتمامی شرایط جوی ۷۴تا ۹۸ دارای حداکثر فراوانی تصادفات هستند یافته های این پژوهش نشان میدهدکه با افزایش تعداد روزهای برفی و بارانی افزایش معناداری درتصادفات از نظر فراوانی شدت خسارات، تعداد کشته ها و مصدومان دیده می شود.