سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمظاهر حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی- آب شناسی

چکیده:

امروزه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در تمامی شاخه های علوم و سازمان ها متداول شده است. در کشور ما نیز در طی چند دهه اخیر استفاده از این سامانه روزافزون گشته است. سیستم اطلاعات جغرافیایی کاربرد گسترده ای در مطالعات و مدیریت منابع آب دارد. در مقاله حاضر به برخی از کاربرد های سامانه مذکور در صنعت آب و فاضلاب می پردازیم. در تحقیق حاضر ضمن برشمردنبرخی قابلیت های سیستم اطلاعات جغرافیایی در بخش مطالعات و مدیریت صنعت آب و فاضلاب، نمونه های از مطالعات مطالعات انجام شده، ارائه گردیده است. از جمله کاربردهای سیستم اطلاعاتجغرافیایی را می توان به یافتن بهترین مسیر انتقال آب، ترسیم خودکار پروفیل طولی برای خطوط انتقال آب، مکان یابی حفر چاه، تهیه نقشه های کمی و کیفی آب زیر زمینی، هیپرلینک پر ونده های موجودبرای افزایش بهره بری در سازمان، ارائه پایگاه مدیریت داده های مکانی برای افزایش سرعت عمل، دقت و کاهش هزینه ها بر شمرد. همچنین ارائه پایگاه مدیریت داده مزایای متعددی از جمله پشتیبانی مشترکین برای زمان، مکان و چگونگی نصب انشعاب ساختمان و غیره.. را به همراه خواهد داشت.