سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید شکری کوچک – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز
فریدون رادمنش – استادیار گروه هیدرولوژی و منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالکریم بهنیا – استاد گروه هیدرولوژی و منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز
علی محمد آخوندعلی – استاد گروه هیدرولوژی و منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

بسیاری از مطالعات در زمینه مدیریت جامع حوضههای آبریز، نیازمند پارامترهای مختلف هیدرولوژیکی در مقیاس وسیع میباشند. این پارامترها اغلب در ارتباط با پروسههای سطح زمین هستند و اکثر آنها نقش بسیار مهمی را در مدلهای هیدرولوژی ایفا میکنند. امروزه با استفاده از رایانههای پیشرفته از نظر سرعت، قابلیت حجم زیاد ذخیره فایل و وجود نرم افزارهای توانمند سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی می توان محاسبات لازم را با سرعت ودقت بسیار بیشتری انجام داد. دراین بررسی به عنوان نمونه مطالعات فیزیوگرافی حوضه آبریز در محیطGIS انجام شده است. با استفاده از نقشههای تپوگرافی، مدل رقومی ارتفاعی تهیه و به کمک آن پارامترهای فیزیوگرافی حوضه به طور دقیق محاسبه گردیده است. انجام کلیه محاسبات در محیط GIS بسیار دقیق تر و سریع تر انجام گردیده و علاوه بر آن ارزیابی، کنترل نتایج، نگهداری، بایگانی و انتقال آنها ساده تر است. در این مقاله روش انجام کار و تجربیات بدست آمده تشریح شده است