سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فائزه طالبی – دانشجوی مهندسی فضای سبز
محمود دژم – عضو هیئت علمی دانشگاه آزادفسا

چکیده:

یکی از مشخصه های انساننیاز او به نظم و زیبایی است و لذت بردن ازمنظره ها مختص انسان ها است ازطرفی به موازات پیشرفت سریع تکنولوژی درجوامع انسانی اثرات مخرب آن برروح و روان آدمی درحال افزایش می باشد از این رو درراستای مقابل و کنترل چنین مشکلی سیاستگذاران کلان شهری به دنبال یافتن راهکارهای موثر درجهت ایجاد و گسترش فضای سبزشهری میب اشد این نکته نشان دهنده اهمیت فضای سبز دربازگشت به پیوند دیرینه انسان و طبیعت برای کسب آرامش روان میباشد و ازطرف دیگر بشر امروزه بهعنوان کاربرفضای سبز به لحاظ ارتقا سطح آگاهی ها و افزایش زیبایی شناختی علومی جامعه درپی ایجاد فضای سبز زیباتر و با کیفیت تر می باشد همانطور که میدانیم جوامع مختلف انسانی به لحاظ اختلاف درفرهنگ اقلیم مذهب و …معیارهای متفاوتی برای شناخت زیبایی دارد با استفاده از نظر سنجی می توان فضای سبز را طراحی کرد که با علایق کاربران ان همسو و همخوان باشد.