سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیده بیگی – دانشجوی دکتری جغرافیا طبیعی
علی زنگی آبادی – دانشیار گروه جغرافیای و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیا و برنا

چکیده:

امروزه اکثریت شهروندان جهان در شهرها زندگی می کنند. هر چند برنامه ریزی شهری با نگرش بازخورد مستقیم موقعیت های مختلف بر نحوه زندگی انسان ها تأکید می ورزد، در این بین کارشناسانی هستند که بر این باورند زمان گذار از تمرینات سنتی گذشته و باید از ساختار های جدید به منظور بهره مندی از تعداد شرکت کننده بیشتر و فضای عملیاتی وسیع تر استفاده گردد. روش های قراردادی مدیریت بحران شهری، از محدودیت وسعت و آزادی عمل شرکت کنندگان در تمرینات رنج می برد. در همین حال، رویکردهای اجتماعی فرهنگی و تکنولوژی های جدید، فرصت های جدیدی را برای تجدید نظر در مورد شرایط موجود برنامه ریزی شهری، پیشنهاد می کند. بهره گیری ازWeb 0.2و تکنولوژی های جدید چند رسانه ای در برنامه ریزی شهری توانسته است طراحی عملیات های بحران شهری را به نحو مطلوب مدیریت نماید.نویسندگان این مقاله ضمن معرفی نرم افزار جامعSecond Lifeبه عنوان دنیای مجازی و بیان ارتباط بین طراحان شهری، آواتارها و سیستم های اطلاعات و تکنولوژی ارتباطاتICT) بدنبال بهره گیری از این رویکرد نوین در مدیریت بحران های شهری می باشند.