سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پرویز حقیقت جو – زابل دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری
زمان شامحمدی حیدری – زابل دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری

چکیده:

هدف اصلی این مقاله کاربرد زنجیره مارکف به منظور ارزیابی احتمال خشکسالی و ترسالی منطقه سیستان واقع در شرق کشورایران می باشد. موضوع به این جهت دارای اهمیت است که هم آب مشروب منطقه و آب لازم برای کشاورزی از رودخانه هیرمند تامین می شود. به منظور بررسی این امر از آمار جریان رودخانه هیرمند در طی سالهای ۱۹۵۲-۱۹۷۷ به مدت ۴۶ سال استفاده شده است جریان رودخانه طی سالهای مختلف به وضعیتهای خیلی خشک، خشک، نیمه خشک، متوسط، نیمه مرطوب، مرطوب، و خیلی مرطوب تقسیم شده است و نتیجه نشان میدهد که در دراز مدت احتمال اینکه وضعیت جریان به صورت خیلی خشک، خشک، نیمه خشک، متوسط ، نیمه مرطوب، مرطوب و خیلی مرطوب باشد به ترتیب برابر : ۱۰/۴ ، ۲۷/۶ ، ۹/۵ ، ۱۷/۵ ، ۱۸/۵ ، ۱۱/۱ ، ۵/۴ درصد خواهد بود.