سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

جبرائیل فرضی – دانشجوی دکتری مدیریت اطلاعات سلامت
محبوبه میرزائی –
آزاده گودینی – دانشجوی دکتری phd مدیریت اطلاعات سلامت

چکیده:

بمنظور پاسخگویی موثر دررویدادهای اورژانس و فوریت های مرتبط با سلامت عمومی آنالیز دقیق طرح های آماده سازی ضروری است دراین مقاله یک مدل برنامه ریزی خطی زنجیره تامین ذخیره ملی استراتژیک مرکز کنترل بیماری SNS برای توزیع ارایه دهندگان خدمات پزشکی تحت شرایط اورژانسی شرح داده شده است هدف از این مقاله ارزیابی اثرات منابع برنامه ریزی شده موجود برکارایی شبکه توزیع می باشد این کارایی براساس تعدادساعات انتظار بیماران درزمان واکنش اورژانس اندازه گیری شد محدودیت های مدل بیانگر سیستم فیزیکی از جمله روابط بین SNS انبار توزیع منطقه ای و کلینیکهای توزیع زنجیره تامین پزشکی می باشنددرمقاله زیر همه محدودیت های مدل و متغیرها بطور مفصل شرح داده شده اند و یک کاربرد کد AMPL مدل ارایه شده است.