سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لاله قلمی – کارشناسان ارشد مهندسی صنایع
حسن فرقانی –
محمد بزرگی –

چکیده:

این مقاله به چگونگی ارتباط و توسعه موازی مدیریت بحران و مدیریت پروژه می پردازد شباهتهای زیادی بین این دو حوزه وجود دارد که نشان دهنده ارتباط نزدیک بین آنهاست از این رو درابتدا مروری بربحران و مدیریت بحران انجام می شود و این رویکرد مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد سپس وجوه مشترک بین رویکردهای مدیریت بحران و مدیریت پروژ] بررسی و با توجه به شباهتهای زیاد این دو رویکرد و یکی بودن گروه های فرایندی آن جهت مدیریت هرچه بهتر یک بحران از تکنیکهای مدیریت پروژه استفاده می شود آنگاه نشان داده شده است که با استفاده از تکنیکهای مدیریت زنجیره بحرانی پروژه می توان جهت کنترل و بهبود هرچه بهتر بحران استفاده کرده و همچنین با استفاده از مفاهیم و اصول زنجیره بحرانی ریسک ناشی از حوادث غیرمترقبه را کنترل و تاحد امکان کاهش داد.