سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رحیم اصغری – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

باتوجه به اینکه سیاست اقتصادی اغلب اثرات خودرا با وقفه بجای میگذارد ممکن است سیاست اعمال شده دریک دوره رکود طراحی شده باشد ولی به دلیل وجود وقفه اثرش را دردوره رونق اقتصادی برجای بگذارد برای اینکه سیاست های اقتصادی اثرات خود را درهمان دوره ای که اعمال شده بگذارند باید نقطه ای را درآن اقتصاد ازیک دوره رونق به دوره رکود وارد میشود و برعکس را مشخص کرد و از انجایی که این نقطه درآینده اتفاق می افتد پس باید پیش بینی شود دراین مقاله سعی شده است که ازطریق روشهایآماری پیشرفته مانند شاخصهای ترکیبی آینده نگر و زنجیره مارکوف نقاط چرخش اقتصادی ایرانبراورد شود