مقاله کاربرد زمین آمار در پهنه بندی شدت های خشکسالی (مطالعه موردی: استان فارس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز از صفحه ۱۵ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: کاربرد زمین آمار در پهنه بندی شدت های خشکسالی (مطالعه موردی: استان فارس)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشکسالی
مقاله زمین آمار
مقاله کریجینگ
مقاله ناهنجاری بارش
مقاله دهک بارش
مقاله استان فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی ر.
جناب آقای / سرکار خانم: آخوندعلی ع.م.
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی ک.
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری ف.
جناب آقای / سرکار خانم: اله بخشیان پ.

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خشکسالی پدیده ای آرام و خزنده است که معمولا با کاهش بارندگی و رطوبت نسبی، همچنین افزایش درجه حرارت و سرعت باد همراه است. در دهه های اخیر در میان حوادث طبیعی که جوامع انسانی را تحت تاثیر قرار داده اند تعداد و فراوانی این پدیده بیش از سایر حوادث بوده است. لذا آگاهی از وضعیت خشکسالی با پیش بینی و پهنه بندی شدت های خشکسالی می تواند خطر زیان های ناشی از این پدیده را تا حد شایان توجهی کاهش دهد. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی دقت روش های زمین آماری کریجینگ معمولی، کریجینگ ساده و روش معین عکس فاصله در پهنه بندی و تهیه نقشه های خشکسالی روی داده در استان فارس در سال ۱۳۸۹ بر اساس دو شاخص ناهنجاری بارندگی (RAI) و شاخص دهک بارش (DPI) می باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که در پهنه بندی خشکسالی بر اساس شاخص DPI، روش کریجینگ معمولی و در مورد شاخص RAI، روش عکس فاصله دارای نتایج بهتری نسبت به سایر روش های درون یابی می باشند. همچنین با توجه به نقشه های رسم شده بر اساس دو شاخص RAI و DPI، به ترتیب ۶۰٫۹۱ و ۵۱٫۰۵ درصد از مساحت استان در سال ۱۳۸۹ درگیر خشکسالی بوده است.