مقاله کاربرد زمین آماردر بررسی آلودگی نیتریت و فسفات آب شرب ناحیه شرق گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۶۵ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: کاربرد زمین آماردر بررسی آلودگی نیتریت و فسفات آب شرب ناحیه شرق گرگان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمین آمار
مقاله آب زیرزمینی
مقاله نیتریت
مقاله فسفات
مقاله گرگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابری نفیسه
جناب آقای / سرکار خانم: سلمان ماهینی عبدالرسول
جناب آقای / سرکار خانم: میرکریمی سیدحامد
جناب آقای / سرکار خانم: سعدالدین امیر
جناب آقای / سرکار خانم: عبدی امید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منابع آب زیرزمینی در حدود ۶% از کل آب موجود در کره زمین را تشکیل می دهند. در حدود ۶۰% آب آشامیدنی اکثر شهرهای ایران از منابع آب ریرزمینی تامین میگردد. همچنین منابع آب زیرزمینی بیش از ۸۰% آب شرب شهر رو به رشد و پرجمعیت گرگان را تامین می کنند. بنابراین تنها مساله کمیت آب زیرزمینی مطرح نمی باشد بلکه کیفیت این منابع نیز، حائز اهمیت است. همراه با رشد جمعیت و افزایش فعالیت های شهری، صنعتی و کشاورزی، آب های زیرزمینی در معرض خطر آلودگی قرار می گیرند. اهداف این مطالعه عبارتند از تعیین توزیع مکانی پارامتر های کیفی آب زیرزمینی( نیتریت و فسفات) و بررسی کیفیت آب زیرزمینی گرگان از نظر این دو پارامتر با استفاده از نتایج نقشه های بدست آمده از روش زمین آماری کریجینگ. طبق آمار موجود، سازمان آب و فاضلاب گرگان در سال ۸۵ از ۲۱ چاه از مجموع ۲۴ چاه موجود در ناحیه شرق گرگان، آنالیز کیفی به عمل آورد. در این مطالعه آنالیزهای کیفی موجود، مبنای انجام روش زمین آماری (کریجینگ)، قرار گرفت. در این مطالعه از روش کریجینگ که یک روش درون یابی بهینه است برای توزیع مکانی پارامتر های کیفی آب زیرزمینی استفاده شد. نتایج نشان می دهد میزان فسفات در منطقه مورد مطالعه از جنوب به سمت شمال افزایش می یابد در حالیکه میزان نیتریت در شمال شرقی و جنوب غربی منطقه مورد مطالعه از سایر نواحی بیشتر است.