کاربرد زمان درست برای افعال مقاله

اغلب زمان فعل وجه تمایز مقالات علوم انسانی، طبیعی و اجتماعی است. درسبک MLA برای ذکر آثار مؤلف از زمان حال ساده استفاده می شود (برای مثال، ” جانسون توضیح می دهد ” و یا “آثار المفورد و میلز نشان می دهند”). در مقابل، سبک APA(به فصل ۱۰، ۲۸۰-۳۰۱ مراجعه کنید) برای ذکر آثار مؤلف از زمان گذشته و حال کامل استفاده می کند (برای مثال ، ” جانسون کشف کرد” و یا ” یارالمفورد و میلز شریح داده اند.

چون در یک مقاله علوم انسانی (سبک MLA) مقولات عمومی و کلی بیان می شوند، بنابراین از زمان حال ساده استفاده می شود.

” این بهترین زمان بود، این بدترین زمان بود. چالز دیکنز در مورد قرن هیجدهم می نویسد. جانسون در مورد نورمن ویمن جامعه شناسی بحث می کند که او چه دیدگاهی در مورد کشیشان و نقش آن در جامعه دارد. (۶۴)

در مقابل ، مقاله به سبک APA نشان می دهد که چه چیزی انجام شده است: متیو (۱۹۸۹) این آزمایش را طراحی کرد و از آن زمان ، چندین محقق از این روش استفاده کرده اند (تورمن).

در سبک APA، زمانی که می خواهید در مورد نتیجه بحث کنید، باید از زمان حال ساده استفاده کنید. برای مثال، نتایج حاکی از این است که ….. یا دوایمدردرمانی به کنترل فشار خون بالا کمک می کند. به فصل ۱۰، بخشی استفاده از سبک APA برای بحث های اضافی مراجعه کنید.

در سبک MLA برای ارائه نظریه ها باید از زمان حال ساده استفاده شود. در کاربرد MIA بیشتر از زمان حال ساده استفاده می شود، مثلا «ریچارد المن بحث می کند» یا “ادورا ولتی می نویسد ” نه شکل گذشته فعلی : ” بحث کرد” یا ” نوشت “. از زمان گذشته فقط برای گزارش وقایع تاریخی باید استفاده شود. در مثال زیر، زمان گذشته برای تمام جمله ها به جز آخرین جمله مناسب است. تغییرات سال ۱۹۶۳ در امریکا به چند دلیل اتفاق افتاد. جان اف کندی در دالاس فوت کرد. حدود ۲۰۰۰۰۰ نفر در واشنگتن آماده باشی بودند تا جایی که شاه، مارتین لوتر، اعلام کرد که «من رویایی در سر دارم». قررداد منع آزمایشات هسته ای توسط ایالات متحده، روسیه و دیگر کشورها به امضا رسید. دانش آموزان سیاه پوست «هاروی گانت»، در دانشگاه لکسون ثبت نام کردند تا مدارس کارولینای جنوبی ادغام شوند، داستان «گانت» درسی در مورد شجاعت است و ارزش تحقیق دارد.