سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

داریوش کیانی گلشوری – مهندسی نفت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، مهندسی پتروفیزیک
سیاوش عاشوری –

چکیده:

با توجه به اهمیت ارزیابی پتروفیزیکی در مطالعات و تعیین نفت درجاoil in place نیاز مبرم و ضروری به ستون مفید نفتی H.C) Hydrocarbon column و تخلخلی و اشباع آب ضخامت های مفید SW) در تعیین برش های نفتی cut off و محاسبات نفت درجا oil in place که اثر بسیار مهمی دارد می باشد. به همین علت تعیین ستون مفید نفتی H.C در فاصله واقعی لایه اهمیت خاصی دارد و باید این انحراف با توجه زاویه مورد نظر به فاصله واقعی خود (T.V.D تبدیل شود و این زاویه انحراف قابل محاسبه بوده و می توان با استفاده از آن مقدار ضخامت واقعی لایه را تعیین نمود