سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

افسانه حاتمی باویل – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد س
فهیمه بهروان – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد س
مسعود شفافی زنوزیان – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

چکیده:

در سال های اخیر محصولات پروبیوتیکی مورد توجه خاصی قرار گرفته اند. گزارشات متعددی در ارتباط با قابلیت حیات ضعیف باکتری های پروبیوتیک در این محصولات وجود دارد.علاوه بر این، بقای این باکتری ها در سیستم معده ورود انسان سؤال برانگیز است. تهیه سلول های زنده پروبیوتیک همراه با یک مانع فیزیکی در برابر شرایط نامطلوب زیست محیطی رویکردی است که در حال حاضر به صورت قابل ملاحظه ای مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از اجزای ریزپوشانی شده در چند سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است. که این افزایش ناشی از عوامل متعددی است، اما عامل اصلی به دلیل افزایش آگاهی درباره منافع حقیقی که توسط اجزای ریزپوشانی شده حاصل می شود می باشد و می تواند سبب توسعه محصولات جدید و بتراود. واضح است که این روش نمی تواند نوش دارویی برای همه مشکلات ارائه دهد اما خواصی دارد که از مسیر دیگری حاصل نمی شود. راحتی بیشتر و کاهش هزینه های بسته بندی ممکن است برای جبران هزینه ریزپوشانی کردن استفاده شود. این مقاله روی تکنیک های مورد استفاده در ریز پوشانی کردن پروبیوتیک ها برای افزایش قابلیت حیات آن ها در هنگام تخمیر، فرایند و استفاده در محصولات تجاری تمرکزمی کند. ریز پوشانی باکتری های پروبیوتیک می تواند برای افزایش قابلیت حیات و همچنین به منظور انتقال به مجرای معده استفاده شود