سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمهدی حسینی – پژوهشگر پژوهشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
فرزین عباسپوراقدم –
رسول خلیل زاده –
فاطمه منتظری –

چکیده:

اثرات نامطلوب افزایش سطح CO2 بر گرمایش زمین، بالا آمدن سطح آب اقیانوس ها و کاهش تنوع زیستی کره زمین، توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است. مطالعات زیادی در جهت بررسی استراتژی های مختلف برای بدام انداختن CO2 صورت گرفته است که از آن میان تثبیت زیستی CO2 با استفاده از ریزجلبک ها در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این معضل همچنین باعث روی آوردن انسان به منابع انرژی تجدید پذیر و پاک شده است که یکی از این منابع، سوخت های زیستی می باشد. بنابراین طراحی سیستم های کشت ریزجلبکی بصورت ادغام شده با واحدهای صنعتی مصرف کننده سوخت های فسیلی می تواند از انتشار گازهای نامطلوب به اتمسفر جلوگیری به عمل آورد. از طرف دیگر بسیاری از این ریزجلبک ها بواسطه محتوا و پروفایل اسیدهای چربی که دارند، گزینه خوبی برای تولید سوخت های زیستی بوده و در نتیجه سرمایه گذاری در این زمینه می تواند از وابستگی به سوخت های فسیلی بکاهد.