سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حجت رضایی پژند – کارشناس ارشد هیدرولوژی مهندسین مشاور مهاراب
مجید جان فدا – دانشجوی کارشناسی ارشد آمار دانشگاه شاهرود

چکیده:

عاملهای کیفی آب حدود فیزیکی دارند بنابراین برای تحلیل آنها باید از الگوهایی استفاده کرد که این محدودیت را رعایت کنند نسبت جذب سدیم SAR یکی از این عاملها است که حدود آن دریک رودخانه تقریبا مشخص است رفتار این عامل برحسب دبی غیرخطی است الگوهای مرسوم برای تحلیل آن نمایی خطی توانی است این الگوها در برون یابی خوب عمل نمی کنند الگوی رگرسیون مارس MARS یک الگوی تکه ای خطی اسپیلاین است که در برون یابی نسبت جذی سدیم خوب عمل می کند این الگو بر داده های حوضه ابریز دربند برازش و با الگوی نمایی مقایسه که برتر آن به اثبات رسیده است.