سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سجاد سعادت – مدیر امور دفن و پردازش شهرداری اهواز
سیدمحمد لاری بقال – کارشناسی ارشد

چکیده:

برقراری سیستم مدیریت مواد زائد از جمله مواردی است که برای کنترل تولید صرفه جویی و مصرف مواد و نیز فرایند جمع آ وری دفع اهمیت زیادی دارد سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز به منظور بهینه سازی سیستم دفع پسماندهای جامد شهری اقدام به اجرای پروژه دفن مهندسی بهداشتی پسماندهای شهری به روش نیمه هوازی فوکوئوکا پرداخته است درمحلهای دفن زباله درنتیجه تجزیه بیولوژیکی مواد آلی موجود در پسماندها مواد متفاوتی مانند شیرابه گاز و … تولیدمی گردد این مواد بعلت ایجاد تاثیرات زیان آور از جمله منابع آلوده کننده محیط زیست بشمار میروند لذا انجام مطالعات ارزیابی ریسک زیست محیطی درجهت شناخت بیشتر عوامل مخرب و اثرات ناشی از آنها برمحیط درجهت ایجاد راه کارهای مفید برای کنترل و مدیریت صحیح آنها لازم و ضروری میباشد از این رو درمطالعه حاضر با استفاده از رویکرد سلسله مراتبی و نرم افزار Expert Choice v 11 اقدام به شناسایی مهمترین ریسک های فاز ساختمانی و بهره برداری محل دفن بهداشتی شهر اهواز نموده که نتایج بدست آمده نشانگر آن است که درفاز ساختمانی و بهره برداری بیشترین احتمال وقوع ریسک مربوط به پارامتر های فیزیکی و شیمیایی محل اجرای طرح می باشد.