مقاله کاربرد رویکرد AHP و TOPSIS جهت اولویت بندی عوامل موثر بر بروز فساد اداری و راه کارهای مقابله با آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی) از صفحه ۴۳ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: کاربرد رویکرد AHP و TOPSIS جهت اولویت بندی عوامل موثر بر بروز فساد اداری و راه کارهای مقابله با آن
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علل فساد اداری
مقاله راه کارهای مقابله با فساد اداری
مقاله AHP ،TOPSIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابزری مهدی‌
جناب آقای / سرکار خانم: فغانی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال های اخیر جهان شاهد رشد بی سابقه آگاهی نسبت به پیامدهای گسترش فساد بوده است. سازمان های بین المللی، دولت ها و نهادهای جامعه مدنی فساد را به عنوان مانعی جدی برای تحقق حقوق شهروندی، دموکراسی، رشد کیفی، و ثبات ملی و بین المللی مورد ارزیابی قرار می دهند. از این رو، ایجاد و توسعه سیاست ها و اقدامات کارآمد در مبارزه با فساد امری ضروری است. یکی از این اقدامات شناسایی دلایل به روز فساد اداری در جهت ارایه راه کارهای مناسب برای مقابله با آن می باشد. لذا دراین مقاله ضمن بیان ادبیات و پیشینه تحقیق، این عوامل شناسایی و با فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP  رتبه بندی گردیده اند. علاوه بر این با شناسایی راه کارهای پیشنهاد شده جهت مقابله با فساد اداری و رتبه بندی آنان بر اساس ارتباط شان با عوامل بروز فساد اداری و با تکنیک تاپسیس، بهترین و موثرترین راه کارها مشخص شدند. نمونه مورد بررسی اداره امور مالیاتی اصفهان است و اطلاعات مورد نیاز مقاله توسط پرسشنامه و از طریق روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. یافته ها حاکی از آن است که ضرایب اهمیت عوامل بروز فساد اداری متقاوت است و برای حل معضل فساد اداری می بایست به عوامل مهم تر توجه خاصی گردد.