مقاله کاربرد رویکرد بازاریابی اجتماعی در حوزه سلامت: مطالعه ای مروری (بازاریی اجتماعی سلامت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران (فارسی) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: کاربرد رویکرد بازاریابی اجتماعی در حوزه سلامت: مطالعه ای مروری (بازاریی اجتماعی سلامت)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازاریابی اجتماعی
مقاله رفتارهای بهداشتی
مقاله تغییر رفتار
مقاله سلامت
مقاله مطالعه مروری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی پندری حسن
جناب آقای / سرکار خانم: کشاورزمحمدی نسترن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بازاریابی اجتماعی در طی چندین سال گذشته بارها در جهت تاثیر گذاری بر رفتار بهداشتی مورد استفاده قرار گرفته شده است. این مقاله سعی دارد با مروری بر تجارب موجود در این زمینه وسعت کاربرد رویکرد بازاریابی اجتماعی، چگونگی کاربرد، میزان موفقیت در تغییر رفتارهای بهداشتی گزارش شده را بررسی نموده و از این طریق رهنمودهایی برای محققینی که تمایل به استفاده از این رویکرد در مداخلات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در آینده را دارند، ارائه نماید.
مواد و روش ها: این مطالعه یک مطالعه مروری است. ابتدا با استفاده از کلید واژه های اختصاصی در موتورهای جستجو شامل Google Scholar، Pu bmed، Sciencedirect، SID و بانک های مقالات علوم بهداشتی، مقالات و گزارش های مرتبط با کاربرد رویکرد بازاریابی اجتماعی در حوزه سلامت در ایران و جهان به دو زبان انگلیسی و فارسی استخراج گردید. داده ها سپس بر حسب اهداف مطالعه مورد تحلیل کیفی طبقه بندی شدند.
یافته ها: گرچه محور عمده مطالعات تغذیه سالم بود؛ اما به موضوعاتی از قبیل بهبود سلامت قلب، استفاده از کلاه ایمنی، محافظت از خود در برابر نور خورشید نیز پرداخته شده است. در این مطالعات نتیجه بازاریابی اجتماعی نه تنها بر رفتار مصرف یک محصول خاص بلکه بر متغیرهای دیگری چون آگاهی، باورها و وضعیت سلامت نیز گزارش شده است. میزان موفقیت گزارش شده در تغییر رفتار بهداشتی افراد مورد مطالعه طیف نسبتا گسترده ای از کاهش ۱۰ درصدی مصرف روغن جامد تا ۳۰% افزایش در مصرف سس سویای غنی از آهن متغیر بوده است.
نتیجه گیری: به نظر می رسد مداخلات ارتقاء سلامت با رویکرد بازاریابی اجتماعی درتغییر رفتارهایی که مستلزم استفاده از یک محصول بهداشتی و دسترسی به امکانات است و نیز بیشتر تحت تاثیر نگرش و تصمیم فردی است می تواند با موفقیت های ارزشمندی همراه باشد. مطالعات میزان موفقیت های مختلفی را گزارش کرده اند؛ اما هنوز خیلی روشن نیست که چرا میزان تغییر رفتارهای گزارش شده چنین تفاوت هایی رانشان می دهند و لذا مطالعات بیشتری لازم است.