سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بهرام عاقلی – عضو هیات علمی گروه ریاضی کاربردی
طیبه تقی زاده – عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائمشهر
مجید مهدی زاده آلاشتی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائمشهر

چکیده:

برای انتخاب گزینه ها، TOPSIS پیشنهاد می شود تا ارزش ها یا درجات گزینه های مکانی گوناگون را، در برابر معیارهای مختلف ارزیابی کند و وزن معیارها را یا اصطلاحات زبانی پیشنهاد و با اعداد فازی ارزیابی می کند. در روش پیشنهادی ارزش ها و وزن های تخصیص داده شده توسط تصمیم گیرندگان در یک مقایسه میانگین گیری و نرمالیزه می شوند. تابع عضویت ارزش های وزنی نرمالیزه شده را می توان با فاصله حسابی اعداد فازی گسترش داد.برای اجتناب از محاسبات پیچیده اعداد فازی ارزش های وزنی نرمالیزه به مقادیر قطعی غیر فازی تبدیل می شوند. نزدیکترین ضریب با مقایسه دو گزینه ایده آل منفی حلال محاسبه می شود. در پایان با یک مثال عددی امکان پذیر بودن روش پیشنهادی را نشان می دهیم.