سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرزاد ترکمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
رضا رمضانی خورشید دوست – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

هرسازمان با توجه به اهداف خاصی که میتواند متفاوت با سازمان های دیگر باشد میتواند درخصوص تدوین معماری سازمانی خود اقدام نماید درمنابع متعددی نیز از اهمیت معماری سازمانی و منافع اجرای آن برای سازمان ها سخن گفته شده است اما بطور واضح اجرا و تدوین معماری سازمانی درسازمان دغدغه هایی نیز همراه دارد که گاه توفیق این فرایند را به چالش می کشد مقاله حاضر تلاش می کند ضمن تهیه فهرستی جامع از دغدغه های حوزه معماری سازمانی شامل انگیزه های پیش از تدوین وچالشهای حین تدوین با تکیه برمدل اروپای مدیریت کیفیت EFQM مشخص کند که یک سازمان با اجرای معماری سازمانی درچه بخشی بیشترمنتفع خواهد شد و نیز حین اجرای معماری سازمانی درچه بخشی با چالشهای احتمالی بیشتری روبرو می شود.