سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد داداشپور عمرانی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی مالی دانشگاه رجاء قزوین
مهدی خلیلی بندپی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علوم و فنون مازندران

چکیده:

مهندسی ارزش، تلاشی است سازمان یافته که با هدف بررسی و تحلیل تمام فعالیت های یک طرح، از زمان شکلگیری تفکر اولیه تا مرحله طراحی و اجرا و سپس راه اندازی و بهره برداری انجام می شود و به عنوان یکی از کارآمدترین و مهم ترین روشهای اقتصادی در عرصه فعالیتهای مهندسی، شناخته شده است. در مهندسی ارزش با در نظر گرفتن ارزش کارکرد های مورد نیاز و هزینه صرف شده واقعی برای کارکرد، عملکرد غیر مفید شناسایی شده و سپس، تصمیمات لازم در جهت بهبود یا حذف شدن عملکرد اتخاذ می شود. ارزش کارکرد با تعیین پارامترها و شاخص ها برای ارزیابی صورت می پذیرد. در این مقاله، با استفاده ازروشSOW و مفاهیم حاکم بر تئوری مجموعه های فازی، روشی برای اولویت بندی عملکرد ها در مهندسی ارزش در جهت خلق هر چه بهتر ارزش معرفی می گردد