سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

افسون نوذری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستا
حسین یوسفی – استادیار گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد ا
نعمت اله جعفرزاده – عضو هیأت علمی و عضو مرکز تحقیقات فناوری های زیست محیطی دانشگاه علوم پز

چکیده:

امروزه، مدیریت ریسک بخشی محوری از مدیریت بشمار می رود. ارزیابی ریسک ابزار مدیریت ریسک بوده و به کمک آن می توان پتانسیل وجود خطرات را بررسی، و در مورد کاهش آنها تصمیم گیری کرد. حفاری چاه های نفت و گاز همواره با مخاطرات ومشکلات اجرایی روبرو می باشد که به خسارت های زیادی منجر می شود. از این رو این پژوهش با هدف مدیریت و ارزیابی ریسک های ایمنی، بهداشت و محیط زیست عملیات حفاری انجام پذیرفته است. بدین ترتیب پس از شناسایی فعالیتها و فرآیندهای مختلف در یک عملیات حفاری، خطرات و عوامل بالقوه آسیب رسان با استفاده از تکنیک PHA شناسایی و طبقه بندی شدند. ازمقایسه نمرات ریسکهای محاسبه شده نتیجه شد که بالاترین مقدار ریسک محیط زیست به ترتیب مربوط به پیامد تخلیه سیال حفاری و سیال مخزن به زمین در عملیات تکمیلی، تخلیه پساب های به زمین در عملیات شروع حفاری، تخلیه سیال حفاری بهزمین و نشر هیدروکربن ها و سایر آلاینده ها به هوا در عملیات تکمیلی می باشند. و همچنین بالاترین سطح ریسک ایمنی -بهداشتی به ترتیب مربوط به سقوط از ارتفاع(عملیات چیدمان و پیمایش چاه، بریدن کابل)، سقوط بار معلق(عملیات پائین انداختن شیرهای فورانگیر)، و گلوله های عمل نکرده با مقدار در رتبه اول قرار گرفته و سقوط از ارتفاع (عملیات شستشوی دستگاه و حفاری زیرفشار تعادلی)، ترکیدن خطوط و اتصالات تحت فشار (عملیات سیمانکاری) در رتبه دوم قرار گرفته است