سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدباقر آیانی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
امیر قاسمی توران پشتی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

پیشرفت ها د رعلم میکروالکتریک و نانوتکنولوژی علاقه ای شگرف به مطالعه دررژیم های غیرفوریه ای درانتقال حرارت را بوجود آورده است چرا که درمواردی نظیر مدت زمان به شدت کوتاه محیط مادی بسیار کوچک گرادیان دمایی بسیار بالا و دماهای نزدیک صفر مطلق تئوری مرسوم مبنی برتعادل محلی قانون فوریه کاربردی ندارد کاملترین مدل انتقال حرارت غیرفوریه ای مدل ماکروسکوپی تاخیر فاز دوگانه DPL استکه پاسخ های فیزیکی مطلوبی را به دست می آورد روش عددی زمان – مکان المان بقا و المان حل CESE بطور همزمان دما و شارحرارتی را درمدل DPL به دست می آورد درحالیکه مدل های عددی دیگر معادلات را به صورت مجزا حل می کنند بنابراین روش فوق نسبت به دیگر روشها دقیقتر بوده و زمان حل را کوتاه تر می کند دراین ماطلعه به بررسی توزیع حرارت ناشی از لیزر پالس کوتاه درفیلم های نازک فلزی با استفاده از روش عددی CESE پرداخته شده است مقایسه نتایج با نتایجتحلیلی موجود صحت این روش عددی را تایید می کند.