سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه ری پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه زرین کمر –

چکیده:

فراورده های نفتی ا زجمله گازوییل جزء الاینده های معمول خاک بوده که ممکن است حاوی ترکیبات سمی باشند. اگرچه نفت یکی از منابع اصلی انرژی است در طی استخراج انتقال و فراوری مناطق زیادی را الوده می سازد زیست پالایی یا تخریب تسهیل شده زیستی روشی پذیرفته شده برای پاکسازی خاکهای اغشته به ترکیبات نفتی می باشد. یکی از انواع زیست پالایی ، گیاه پالایی است بطور کلی گیاه پالایی فناوری استفاده از گیاهان برای تخریب، اسیمیله کردن دگرگون سازی و یا سم زدایی از اغلب گروههای الاینده از جمله هیدروکربن های نفتی می باشد دراین تحقیق پاکسازی خاک الوئده به غلظتهای مختلف گازوییل توسط گونه Festuca arundinacea بررسی شده است این گیاه با داشتن ریشه فیبری گسترده موجب ایجا د محیط مناسب و افزایش تجزیه الاینده های نفتی می شود نتایج نشان میدهند که festuca گیاه مقاومی بوده و می تواند مقادیری از الاینده را از خاک بزداید