سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهسا یزدان پناه – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست، دانشگاه تهران
فرزانه جوکار –
زهرا خبری –

چکیده:

امروزه آلودگی هوا با توجه به پیامدهای زیانبارش به یکی از چالشهای اساسی محیط زیستی جهان تبدیل شده است. شهر تهران نیز یکی از کلانشهرهای جهان است که دچار بحران آلودگی هوا میباشد. در حال حاضر بیست و یک ایستگاه سنجش آلودگی در شهر تهران وجود دارد که به صورت نقطهای درشهر پراکنده میباشند و میزان آلاینده ها را در همان نقطه تا شعاع محدودی تعیین میکنند. در این بررسی، داده های مربوط به غلظت آلاینده ها که توسط شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران ارایه شده است، ملاک محاسبه قرار گرفته است. این داده ها ابتدا توسط نرم افزار اکسل مورد پردازش قرار گرفت و سپس داده های حاصل، وارد سامانه اطلاعات جغرافیایی گردید و با استفاده از روش کریجینگ که یکی از روشهای پرکاربرد و دقیق میانیابی است، نقشههای پهنه بندی آلاینده ها برای چهار آلاینده مونواکسیدکربن، ازون، دی اکسید نیتروژن و PM10 تهیه شد.