سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید امیرنژاد – استادیار گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
عطیه اباذری – دانشجویکارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

چکیده:

خدمات اکوسیستم های جنگلی می توانند مزایای اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کنند اگرچه این خدمات به طور کامل توسط جوامع بشری شناخته نشده اند ارزش گذاری اقتصادی انها می تواند راه موثری برای فهم فواید چندگانه این قبیل خدمات باشد دراین پژوهش برای کارکرد حفاظت اب توسط جنگلهای شمال دو جنبه ی ذخیره اب باران و تنظیم اب جاری در نظ رگرفته شده و با بکارگیری روش هزینه جایگزین، ارزش اقتصادی این جنبه ها تعیین شده است براساس نتایج بدست امده این جنگلها قادر به ذخیره سازی اب بارندگی سالیانه بمیزان ۲۱۴۵ و تنظیم اب جاری به مقدار ۳۲۲۶ متر مکعب در هکتار می باشند که ارزش اقتصادی محاسباتی این جنبه ها به ترتیب برابر ۶۴۳۵۰ و ۹۶۷۸۰ ریال در هکتار می باشد در مجموع ارزش اقتصادی کارکرد حفاظت اب در این پژوهش ۱۶۱۱۳۰ ریال در هکتار براورد گردید.