سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کارگاه فنی مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی (اصول و روشهای کاربردی)

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

میرکاظم رضوی –

چکیده:

تحقق توسعه، به ویژه توسعه روستایی و توسعه کشاورزی، و ارتقای بهره وری از منابع آب و خاک و بهینه سازی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، در گرو همکاری و تعامل سازنده بین همه دست اندرکاران توسعه ، به ویژه عوامل اصلی آن (سازمان های وابسته به وزارت نیرو ، وزارت جهاد کشاورزی، نهادها و ساختارهای محلی ، مهندسین مشاور و سایر مشاورین و کارشناسان توسعه ) است. تعامل سازنده بین طرف های همکار و هم نفع زمانی به درستی صورت می گیرد که هر دو طرف از ظرفیت ها و توانمندی های لازم برخوردار باشند ، فنون و ابزار لازم را در اخت یار داشته باشند ، با مهارت ها و روش های مورد نیاز آشنا باشند و در عمل به آنها وفادار باشند. در اغلب کشورهای در حال توسعه به علت تمرکز اعتبارات و به تبع آن قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی در سازمان های دولتی ، تعاملی بین سازمان های دولتی و جوامع محلی صورت نمی گ یرد و طرح ها و پروژه ها به تشخیص و صلاحدید کارکنان دولت تدوین و اجرا می شوند که در اکثر موارد انتظارات برآورده نشده و هدف های پیش بینی شده تحقق نمی یابند. یکی از علل شکست برنامه ها در این کشورها آن است که سازمان های دولتی و کارکنان دولت ظرفیت، آمادگی و انگ یزه لازم را برای پذیرش دیدگاه ها ، پیشنهادات و نیازهای مردم جوامع محلی ندارند و به صورت آمرانه و از بالا به پایین با آنها برخورد می کنند و عقیده دارند که مردم جوامع محلی ، قادر به تشخیص خیر و صلاح خود نیستند و برای رسیدن به رفاه ، باید آنها را مجبور کرد که ای ده ها و روش های نو را بپذیرند و به دستورات و توصیه های فنی و حتی اجتماعی کارشناسان عمل کنند.