سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

الهام بهزادی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
مهدی نقی خانی – کارشناس ارشد آمار اقتصادی- اجتماعی، پژوهشکده آمار

چکیده:

شاخص توسعه انسانی (HDI)، یک معیار اندازه گیری توسعه و رفاه انسانی است که سه بعد کلان رفاه جوامع انسانی شامل: دانش، بهداشت و اقتصاد را مورد بررسی قرار می دهد. همان طور که روند توسعه یافتگی در کشورهای مختلف جهان دارای مراتب گوناگون است در داخل یک کشور نیز روند توسعه یافتگی در بین استانها و مناطق مختلف یکسان نیست. توسعه یافتگی استانهای کشور با توجه به توزیع فضایی ناهمگن منابع و همچنین عوامل مختلف اقتصادی اجتماعی و اقلیمی مناطق، ممکن است دارای روندی متناسب نباشد. روش کنونی محاسبه شاخص توسعه انسانی (میانگین گیری وزنی) بنظر محققین و کارشناسان امر دارای چندین عیب و اشکال می باشد. در این مقاله سعی داریم که در ابتدا مفهوم و فلسفه شاخص توسعه انسانی را معرفی کرده و روش محاسبه آن را نقد و بررسی کنیم و سپس تکنیک تحلیل خوشه ای بعنوان یک روش جایگزین معرفی می گردد. در نهایت استانهای کشور را به کمک دو منبع اطلاعاتی مهم و به روز کشور (طرح سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۸۵ و طرح نیروی کار و انواع تکنیکهای خوشه بندی و روش فازی) خوشه بندی کنیم.