مقاله کاربرد روش های مبتنی بر ارزیابی چند معیاره فازی (Fuzzy MCE) جهت توسعه کاربری های کشاورزی و مرتع داری درحوزه آبخیز سد قشلاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۶۹ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: کاربرد روش های مبتنی بر ارزیابی چند معیاره فازی (Fuzzy MCE) جهت توسعه کاربری های کشاورزی و مرتع داری درحوزه آبخیز سد قشلاق
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی تناسب اراضی
مقاله تئوری فازی
مقاله وزندهی جمعی فازی
مقاله GIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی میرقائد فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: سوری بابک
جناب آقای / سرکار خانم: پیرباوقار مهتاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از روش های مناسب برای برنامه ریزی و تصمیم گیری در ارزیابی سرزمین جهت بهینه سازی فعالیت های انسان اهمیت ویژه ای دارد. این پژوهش با هدف استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاری فازی در ارزیابی تناسب اراضی برای توسعه کاربری های کشاورزی و مرتع داری در پارسل A حوزه آبخیز سد قشلاق واقع در استان کردستان (در سال ۱۳۹۰) به منظور ارزش گذاری معیارها و تعیین کاربری اراضی انجام پذیرفته است. پس از آماده سازی اطلاعات زیست محیطی آبخیز مطالعاتی و ارزش گذاری معیارهای موثر در ارزیابی تناسب اراضی برای توسعه کاربری های فاریاب، دیم کاری و مرتع داری بر اساس توابع فازی، با استفاده از روش وزندهی جمعی فازی (FSAW) تجزیه و تحلیل و تلفیق نقشه ها جهت تهیه نقشه ارزیابی توان اراضی برای توسعه کاربری های مذکور و طبقه بندی آن ها انجام پذیرفت. سپس با تلفیق نقشه های بدست آمده اولویت بندی کاربری ها بر اساس روش کمی تعیین اولویت صورت گرفت. نتایج نشان داد که با کاربرد منطق فازی در ارزیابی سرزمین ارزش گذاری معیارهای تصمیم گیری و پهنه بندی سرزمین از دیدگاه اکولوژیک می تواند با سهولت و دقت بیشتری انجام پذیرد. علاوه بر این معلوم گردید که برای توسعه کاربری های فاریاب، دیم کاری و مرتع داری به ترتیب ۳٫۱، ۱۴٫۸ و ۲۸٫۵ درصد از کل مساحت آبخیز اختصاص می یابد و بقیه قسمت های منطقه (۵۳٫۶ درصد) برای توسعه کاربری های مذکور نامناسب می باشند.