سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نیره نعیمی – کارشناس ارشد بهداشت محیط، دانشگاه تربیت مدرس
عباس رضائی – دانشیار گروه بهداشت محیط دانشگاه تربیت مدرس
مسعود سلیمانی – استادیار گروه هماتولوژی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با توجه به پایین بودن ثابت سرعت رشد ویژه باکتری های نیتریفایر، حساسیت بالا به فاکتورهای محیطی و عدم توانایی آنها در رقابت با باکتری های هتروتروف امکان جداسازی و شناسایی این باکتری ها با روشهای مرسوم بر پایه محیط کشت کار بسیار دشوار و وقت گیر است و از طرفیبعضی از گونه های این باکتری ها قادر به رشد در شرایط محیط کشت معمولی نمی باشند. همچنین شمارش این باکتری ها با استفاده از روش MPN دارای معایب زیادی از قبیل مدت زمان طولانی جهت رشد (حداقل ۴ هفته)، عدم رشد باکتری های غیر قابل کشت و در نتیجه عدم شمارش این باکتری ها و عدم تمایز بین نیتریت و نیترات محیط کشت حتی بعداز ۳ ماه انکوباسیون می باشند. بنابراین در اواخر دهه گذشته کاربرد روش های مولکولی وسیله ای جهت بررسی تنوع میکروبی و شناسایی میکروارگانیسم ها را بدون نیاز به کشت فراهم آورده است. در این تحقیق با استفاده از روش مولکولی PCR قادر به شناسایی نیتروزوموناس، نیتروزوسپیرا و نیتروسپیرا در نمونه های خروجی دو حوضچه هوادهی تصفیه خانه فاضلاب شهری شوش بودیم.