سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی عمرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
مرتضی زیودار –
فرهاد شهرکی –
مهدی گوهررخی –

چکیده:

افزایش خطرات ناشی از کار با توسعه سریع صنعت،مدیران صنایع را بر آن داشت که راههایی جهت افزایش ایمنی ارائه نمایند. یکی از بهترین این راهها که در پالایشگاهها مورد استفاده قرار می گیرد مطالعه مخاطرات و راهبری فرآیند(هازوپ) است که به عنوان پرکاربردترین روش شناسایی مخاطرات فرآیندی شناخته شده است. به علت اینکه بخش اعظمی از خوراک واحد LPG پالایشگاه از طریق پمپ دی اتانایزر تاًمین می شود یقیناً این پمپ یکی از مهمترین پمپهای این واحد محسوب می شود.در این مقاله روش هازوپ برای بررسی مخاطرات فرآیندی پمپ دی اتانایزر و ظرف(درام) خوراک به عنوان یک گره مطالعاتی استفاده شده است.کلیه انحرافات توسط تیم هازوپ مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی در جهت کاهش خطرات احتمالی محیط زیستی ارائه شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که کاهش جریان و نشتی که در نتیجه از کار افتادن پمپ دی اتانایزر است، باعث خاموشی کل واحد و آسیب رساندن به محیط زیست می شود