سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی قنبری –
محمد کلهر –

چکیده:

عمق نفوذ سرعت پرتابه درداخل خاک و تنشهای ایجاد شده دراطراف پرتابه از عواملی است که آگاهی از آنها درطراحی سازه های زیرزمینی مقاوم دربرابرحملات موشکی ضروری به نظر می رسد دراین مقاله به کارگیری روشهای عددی به پیش بینی اثرات برخورد پرتابه به محیط خاکی پرداخته شده و بدین منظور ازن رم افزار Abaqus 6.10.1 استفاده شده است تحلیل های برای دو حالت سه بعدی و تقارن محوری انجام شده است همچنین به منظور صحت سنجی نتایج داده های بدست آمده با نتایج حاصل از مطالعات آزمایشگاهی مقایسه شده است بررسی نتایج بدست آمده نشان میدهد درصورتی که تحلیل های عددی با استفاده از روش مناسب فرضیات صحیح و مدل نزدیک به واقع انجام شود می تواند پیش بینی های قابل قبولی را درزمینه اشاره شده ارایه دهد.