سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یحیی رحمانی فیروزجایی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسن اسماعیل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک

چکیده:

بسیاری ازمسائل مهندسی به نحوی می باشند که حل تحلیلی برای آنها وجود ندارد و یا بسیار پیچیده است در چنین مواردی استفاده ازروشهای عدید بسیار معمول و کارساز می باشد روشهای عددی گوناگونی برای حل مسائل مهندسی پدیده امده که هرکدام تکمیل کننده و یا تسهیل کننده روش قبلی می باشند جدیدترین روش عددی که نسبت به روشهای قبل ازمزایای برخوردار روش بدون شبکه می باشد روش بدون المان گالرکین EFG یکی از روشهای بدون شبکه می باشد که کارایی قابل توجهی در مسائل هیدرولیک و هیدرودینامیک دارد دراین تحقیق جریان تراوش در زیرپی سد در حالت دو بعدی توسط روش EFG تحلیل شده سپس نتایج آن با روش ترسیم دستی مقایسه گردیده است.