سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدمهدی حاضری بغدادابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک دانشگاه یزد
شهرام طالبی – استادیار، گروه مهندسی مکانیک دانشگاه یزد

چکیده:

در این مقاله انتقال حرارت هدایتی از زانوی ۹۰ درجه با شرایط مرزی مختلف با استفاده از روش شبکه بولتزمن چند بلوکی مطالعه شده است. نتایج حاصل از این روش با نتایج به دست آمده از روش اختلاف محدود، روش شبکه بولتزمن تک بلوکه و جواب تحلیلی مقایسه شده است. نتایج نشان داده است که با استفاده از روش شبکه بولتزمن چند بلوکی میتوان دقت نتایج را با افزایش اندکی در تعداد گرهها، بهتر کرد