سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدمهدی حاضری بغدادآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد
شهرام طالبی – استادیاردانشگاه یزد
محمدرضا هادیان – استادیار دانشگاه یزد

چکیده:

دراین مقاله جریان حول ایرفویلNACA0012 با زاویه حمله با استفاده از روش شبکه بولتزمن چند بلوکی بررسی شده است نتایج حاصل از این روش با نتایج بدست آمده از روش شبکه بولتزمن تک بلوکی مقایسه شدها ست نتایج نشان داده است که با تعداد مش ثابت با استفاده از روش شبکه بولتزمن چند بلوکی می توان دقت نتایج و پایداری را به مقدار زیادی بهتر کرد.