سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احسان فدائی کرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامرضا پور ابراهیم – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهناز قائینی حصاروئیه – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

پایداری یک سد بتنی یا خاکی به شدت به نحوه آب نشتی و تعادل نیروهای هیدرویکی واستاتیکی بستگی دارد. بسیاری از سدهای خاکی به دلیل طرح نامناسب از نظر نفوذ آب از زیر بدنه و زیر پی سد، در اثر تراوش آب ویا نیروهای هیدرواستاتیکی وارد شده از طرف آب های نفوذی ، به شدت آسیب دیده اند و یا تخریب شده اند. تحلیل و بررسی جریان نشت آب در خاک مستلزم حل یکسری روابط و معادلات دیفرانسیل می باشد. معادله دیفرانسیل حاکم بر نشت و نفوذ آب در محیط های متخلخل معادله لاپلاس می باشد . معادله لاپلاس حاکم بر نشت آب بجز در مواردی با شرایط مرزی خاص به صورت تحلیلی قابل حل نمی باشد. لذاروش های عددی می توانند به عنوان یک راه حل مناسب برای حل این معادلات مورد استفاده قرارگیرند. در این مطالعه با استفاده از روش تقریبات تفاضلات محدود ( تقریب پنج نقطه ای ) معادله دیفرانسیل لاپلاس حاکم بر نشت آب در بدنه سد خاکی مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج حاصله با مقادیر مرتبط به دست آمده از مدل تحلیل شده توسط نرم افزار ۲۰۰۷Geostudio مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت.