سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد حق وردی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع، دانشگاه بوعلی سینا همدان
امیرسامان خیرخواه – استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه بوعلی سینا همدان
امیرحسین حسینیان –
مریم درودگران –

چکیده:

امروزه با توجه به روند رو به رشد استفاده از انواع سیستم های حمل و نقل و هزینه های اقتصادی، اجتماعی و محیطی در ارتباط با آن،ارزیابی و انتخاب سیستم حمل و نقل پایداری که سالم، کارا، اقتصادی و با محیط زیست سازگار باشد، بیش از پیش ضرورت می یابد. به منظوردستیابی به این مهم، استفاده از یک رویکرد تصمیم گیری چند معیاره ابزاری موثر و کارا به شمار می رود. از آنجا که در تصمیم گیری در مورد اولویت بندی گزینه های موجود، با معیارهای چندگانه و در تعارض با یکدیگر سروکار داریم، تصمیمات به صورت گروهی گرفته شده و به دلیل وجود ابهام و عدم قطعیت در مدل های تصمیم گیری، ارزش های فازی جایگزین قضاوت های ذهنی کارشناسان می شوند. در این مقاله، یک رویکرد تصمیم گیری گروهی در محیط فازی برای انتخاب یک سیستم حمل و نقل پایدار، بکار رفته است. این رویکرد پیشنهادی، ترکیبی از دو روش تحلیل سلسله مراتبی فازی محدود شدهVIKOR و (CFAHP) فازی می باشد، بطوریکه پس از بدست آوردن وزن معیارها توسط روش CFAHPرتبه بندی گزینه ها با روشVIKOR فازی حاصل می شود.