سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نوید رهگذر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گروه عمر
عبدالرضا سروقدمقدم – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

با وجود تحقیقات فراوان در دهه های اخیر دانش امکان سنجی و نحوه انتخاب روش بهسازی مختص هر تیپ از ساختمان های مصالح بنایی ناقص و تنها متکی برشاخص اقتصادی می باشد انتخاب روش بهسازی با درنظرگیری تمامی شاخصهایموثر میزان خسارت و تلفات احتمالی ناشی از زلزله را دراین ساختمان ها به شیوه ای مطلوب کاهش میدهد دراین مقاله روش تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس برای انتخاب روش بهسازی لرزه ای مناسب ساختمان های مصالح بنایی معرفی می گردد و بطور نمونه الگوریتم آن توسعه داده می شود با کاربرد روش تصمیم گیری تاپسیس روش بهسازی شاتکریت به عنوان ارجح ترین روش بهسازی قابل کاربرد ساختمان مصالح بنایی مورد مطالعه انتخاب می گردد.