سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نغمه مبرقعی – عضوء هیئت علوی پژوهشکده علوم هحیطی دانشگاه شهید بهشتی
نگار قاسم پور – دانشجوی کبرشنبسی ارشدآلودگی هبی هحیط زیست

چکیده:

امروزه با توجه به این که دفن زباله بدون رعایت مسائل زیست محیطی خسارات زیادی را به محیط زیست وارد می کند، انتخاب مکان مناسب و مکان یابی برای دفن بهداشتی زباله ضروری است. مکان یابی جایگاه های مناسب دفن پسماند از اقدامات مهم در فرآیند مدیریت جامع پسماندهای شهری است. در فرآیند مکان یابی می بایست معیارهای مختلفی مورد ملاحظه قرار گیرد، بنابراین کاربرد روش هایی که قادر به تامین معیارهای مورد نظر باشند، ضروری است. روش ترکیب خطی وزن دهی شده (WLC) یکی از معمول ترین روش های مورد استفاده برای مکان یابی و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) از پرکاربردترین روش های اولویت بندی و وزن دهی معیارهاست. بدین منظور در این بررسی روش تحلیل سلسله مراتبی و ترکیب خطی وزن دهی شده توضیح داده شده است. در مرحله اول پارامترهای موثر بر محل دفن پسماند انتخاب می شوند. سپس نقشه های این پارامترها تهیه می شود. سپس اجرای تکنیکWLC با ترکیب پارامترهای مختلف نقشه تناسب نهایی محل را بدست می دهد و اهمیت پارامترها (وزن دهی به پارامترها) در این روش به وسیله AHP محاسبه می شود. در نهایت بعد از اجرای فرمول WLC، یک نقشه تناسب بدست می آید که این نقشه متشکل از پیکسل هایی با درجات مختلفی از تناسب می باشد که مقیاس این تناسب می تواند ۰-۲۵۵ (مقیاس Byte) یا ۰-۱ (مقیاس (Real باشد. پیکسلهای با ارزش بالاتر سطح بالاتری از تناسب برای کاربری موردنظر را نشان می دهد. روش WLC علاوه بر اینکه همه پارامترها یا لایه ها را باهم تلفیق می کند، اهمیت هر یک از پارامترها را بر اساس وزنی که به آن پارامتر داده می شود را نیز در نظر می گیرد. در نتیجه، نقشه حاصل از مکان یابی به روش WLC دارای قابلیت بالایی برای ارائه گزینه های مناسب است.