مقاله کاربرد روش ترکیبی اولتراسوند-اسمز جهت افزایش فرآیند انتقال جرم در بافت ترب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۲۳ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: کاربرد روش ترکیبی اولتراسوند-اسمز جهت افزایش فرآیند انتقال جرم در بافت ترب
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امواج صوتی
مقاله آبگیری اسمزی
مقاله عدد فوریه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاریان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: شفافی زنوزیان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: آرمین محمد
جناب آقای / سرکار خانم: کوشکی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، پروفایل انتقال جرم ترب با کمک روش غیر حرارتی اولتراسوند- اسمز مورد بررسی قرار گرفت. برش های ترب در محلول اسمزی در سه غلظت مختلف مانیتول (۵، ۱۰ و ۱۵ درصد) و غلظت ثابت ساکارز (۳۵ درصد) در دمای ثابت ۲۵ درجه سانتیگراد غوطه ور شدند. نتایج، نشان داد که افزایش غلظت محلول اسمزی سبب افزایش میزان کاهش آب نمونه گردید. همچنین میزان کاهش آب نمونه پیش تیمار شده با اولتراسوند و نمونه بدون پیش تیمار اولتراسوند به ترتیب در غلظت ۵% مانیتول ۴۲٫۷۵ (گرم/۱۰۰ گرم ماده جامد) و ۳۶٫۷۵ (گرم/۱۰۰ گرم ماده جامد) بود. همچنین نتایج نشان داد اثر زمان غوطه وری و امواج فراصوت روی میزان عدد فوریه و نسبت کاهش آب به جذب مواد جامد نمونه ترب در طی فرآیند انتقال جرم در سطح ۱ درصد کاملا معنی دار می باشد.