سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رضا رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
امیر نجفی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع-کارشناس کنترل پروژه شرکت پویا تدبیر آریا

چکیده:

هدف اصلی این مقاله، استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها برای تعیین کاراترین فرد در شرکت پویا تدبیر آریا است.در این راستا سعی شده است تا با استفاده از روش پوششی داده ها فرد شرکت تعیین شده و بر اساس روش (DEA/AHP) پرسنل شرکت به ترتیب کارایی رتبه بندی شوند.در انتها نتایج حاصل از این دو روش مقایسه گردیده و نتایج به دست آمده تجزیه و تحلیل خواهد شد