سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمود صفارزاده – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
مهدی حاج علی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دردنیای کنونی صنعت حمل ونقل یکی از مسائلی است که همواره ذهن صاحبان صنایع و همچنین مدیریت عالی سازمان ها را به خود مشغول می نماید استفاده صحیح و بهینه از منابع دردسترس خود از جمله منابع مالی نیروی انسانی و ماشین آلات بوده که درنتیجه سبب افزایش راندمان کلی شبکه شده و هزینه های کمتری را در برخواهد داشت دراین مقاله قصد برآن است که با بکارگرفتن یکی از مدلهای تصمیم گیری چندمعیاره MCDM که به آن تحلیل سلسله مراتبی یا تکنیک ۴AHP گفته می شود بهینه ترین گزینه از میان گزینه های پیشنهادی برای شبکه قطار شهری مترو شهر تهران مشخص گردد. درواقع این مقاله سعی می شوددرمورد آخرین مرحله از مراحل اصلی برنامه ریزی حمل و نقل که موضوع مهما نتخاب مسیر می باشد تصمیم گیری شود و به کمک روشهایی که دران تمامی عوامل و معیارهای موثر دراین موضوع مدنظر قرارگیرد به انتخاببهینه ترین مسیر ریلی مترو که چندین شرط مختلف از جمله حداقل هزینه هال مالی حداکثر سطح پوشش شهری بیشترین جذب سفر ساده ترین مراحل و روند اجرایی و … را ارضا نماید رسید.