سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نازنین شاه کرمی – عضو هیئت علمی گروه عمران دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اراک
شهریار مختاری – دانشجوی کارشناسی ارشدعمران خاک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اراک

چکیده:

الگوریتمهای جست و جوی فراکاوشی با الهام از پدیدههای طبیعی به سرعت برای حل مسائل بهینهسازی در زمینههای مختلف علمی از جمله مهندسی عمران رشد قابل توجهای پیدا کردند. از نکات قوت این الگوریتمها را میتوان حل مسئله در یک فضای گسترده بدون نیاز به تابع هدف پیوسته یا مشتق پذیر دانست. به عنوان یک نمونه بارز از این الگوریتمها میتوان به بهینهسازی دسته ذرات PSO اشاره کرد. این روش الهام گرفته از حرکت دسته جمعی پرندگان یا ماهیها بر اساس تکنیک هوش جمعی میباشد. در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی مسائل گوناگون بهینهسازی در شاخه عمران- آب با استفاده از PSO پرداخته شود. بررسیها حاکی از آن است که محققان PSO را روشی کارا و جذاب یافتند که از مهمترین دلایل کارایی آن میتوان به سادگی و نیاز به پارامترهای کمتر برای تطبیقیابی، انعطاف پذیری آن برای آمیختن با تکنیکهای دیگر بهینهسازی و محاسبات نرم برای تشکیل ابزار ترکیبی، توانایی آن برای حل توابع هدف با یک ماهیت تصادفی و بالاتر از همه آسانی اجرای آن اشاره کرد