سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا جوکارشوریجه – دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه شیراز
ارمان گنجی – عضو هیئت علمی، بخش مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه شیراز
مهران همایون فر – دانش آموخته کارشناسی ارشد، بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز

چکیده:

با توجه به لزوم استفاده بهینه از منابع آب و وجود روشهای مختلف بهینه سازی مختلف مخازن مقایسه ای میان کارایی این روش ها ضروری به نظر می رسد . روش های مختلفی برای بهره برداری آب از مخازن وجود دارند که عموماً در قالب برنامه های پویاDP)ارائه شده است. اما به طور کلی می توان مدل های موجود را به دو گروه مدل های پیوسته و گسستهتقسیم بندی کرد. اخیراً مدل های پیوسته متعددی به دلیل مشکلات ابعادی مدل های پویاDP)مورد استفاده قرار گرفته اند. این تحقیق قصد دارد تا ارزیابی از کارایی این روش ها داشته باشد. برای این منظور راندمان کارایی مدل های پویا ی تصادفی پیوسته محدودیت-حالتCSو تعادل کامل مارکوفیMPE)با مدل های گسسته برنامه ریزی پویا DP)و برنامه ریزی پویای تصادفیSDP)مقایسه شدند. نتایج حاصل از مقایسه شاخص های اعتمادپذیری مدل ها نشان می دهد که در مجموع مدل محدودیت-حالت کارایی بهتری نسبت به مدل های دیگر دارد