سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود لطفی هنیاندری – دانشگاه تربیت مدرس تهران
سیدمحمد حسینی – هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

روش برگمن یک روش سریع، ساده و مؤثر برای بهینه سازی محدب در ابعاد بزرگ است. در مسائل کنترل بهینه با قید مشتقات جزئی نیز لالالالازم است که یک مسئله بهینه سازی در ابعاد بزرگ حل شود. در این مقاله کاربرد روشبرگمن را در حل مسئله کنترل بهینه با قید مشتقات جزئی بررسی می کنیم. برای گسسته سازی مسئله از روش اجزای محدود استفاده کرده سپس مسئله گسسته بدست آمده را با روش برگمن حل می کنیم. در مثال های ارائه شده سرعت و دقت این روش را نشان می دهیم.