سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نازنین درویش نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

مسئله نشت آب در خاک از مو ضوعاتی است که همواره مورد توجه محققین مختلف بوده است.برای حل این مسئله تاکنون از روش های عددی مختلفی استفاده شده است و در این روشها برای حل ،دامنه مسئله به شبکه هایی تقسیم بندی می شود که این امر نیازمند به صرف زمان و هزینه زیادی می باشد.به همین دلیل در سالهای اخیر روش های عددی جدیدی به نام روشهای بدون شبکه به وجود آمدهو مورد استفاده قرار گرفته اند که برایتحلیل مسئله نیازی به شبکه بندی دامنه مسئله ندارند.در این تحقیق ابتدا برای سنجش دقت روش MLPG از برآورد یک تابع و مقایسه نتایج با مقدار دقیق تابع استفاده شده است که نتایج حاصل حاکی از دقت بالای این روش می باشد و سپس با حل معادله لاپلاس توسط روش بدون شبکه پتروگالرکین کاربرد این روش در مدل سازی نشت آب از زیر سد نشان داده شده است.