سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مبارکی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی، تهران
حامد ارزانی – استادیار، دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی، تهران
مهدی ترابی –
محمد نیسی پور – کارشناس ارشد عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده:

در این مقاله از روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته جهت تحلیل صفحات دارای ترک استفاده شده است. در این روش محدوده مساله توسط یک سری نقاط گرهی گسسته سازی می شود که برای تشکیل توابع شکل با استفاده از درونیاب حداقل مربعات متحرک به کار می روند. این گسسته سازی بسیاری از مشکلات مدلسازی ترک در روش اجزاء محدود را منتفی می نماید. در این تحقیق از تکنیک انکسار جهت تولید تابع شکل پیوسته اطراف ترک استفاده شده است. در تکنیک انکسار حوزه ی تاثیر حول نوک ترک دچار انحراف و تغییرشکل می شود. در نهایت با مقایسه نتایج عددی بدست آمده با نتایج تحلیلی دقت بالای این روش نشان داده می شود.